Byns namn

Vad betyder Vallsjärv och Tyckjärv?

Första gången som sjöns namn dyker upp i officiella handlingar är år 1553 när Gustav Vasa upprättar en förteckning över tillgångar som de svenska bönderna måste betala skatt för. Originalnamnet är det finska Vaalajärvi som betyder ungefär sjön i det djupa stället (finska vaalo=djupt ställe och järvi=sjö). Sannolikt kommer namnet från de höga bergen som omger sjön och som får den att likna en sjö som ligger djupt kringgärdad av höga berg.

I Gustav Vasas förteckning försvenskas namnet till Valis Jerffue som år 1773 – när byn grundas – har förvandlats till Wallsjerf. I 1553 års skattelängd berättas att ”Valis Jerffue är en mil lång, innehåller gädda, abborre och mört och fiskas av bönderna Henrik Persson från Svartbyn och Olof Ersson från Rödupp” . Tillsammans betalade de1 lispund (ca 8,5 kg) gäddor/år i skatt. Olof Erssons bror är stamfader till alla i Vallsjärv som härstammar från byns äldsta gård Gammalgården.

Vad Tykk (eller Tikk) i namnet Tykkträsk som byn hette när den grundades 1867 (idag Tyckjärv), kommer ifrån är höljt i historiens dunkel.