Fiske

Vallsjärvsbyaförening – Regler för fisket i sjön Vallsjärv. OBS! Fiske endast för husbehov.

Övriga samt turister som besöker sjön:

Priser  Årskort  :  500 kr

Veckokort  :          250 kr

Dygnskort  :         100 kr

OBS! Nätfiske får ej bedrivas det är endast Sportfiske med handredskap som gäller för övriga.

Bryter man mot detta görs en anmälan till polismyndighet för civil rättslig åtgärd  samt ta egendom i beslag enligt 47 § fiskelagen.

Årskort för våra medlemmar :

50 kr/medlem och år som köps i samband med ditt medlemskap i byaföreningen.

Från 2019 gäller fiskekort för Norra delen av sjön för alla även bybor. Fisket i Södra änden av sjön gäller enligt tidigare regler för alla som fiskar i sjön. Du som är under 20 år och är medlem i Vallsjärvsbyaförening har fisket som medlemsförmån mot uppvisande av medlemskort.

Fiske kort säljes av Jockfall Turist & konferens AB

Kassör: Roland Nilsson 070-648 2068

Rolf Gustafsson 070-3162012 eller 072-216 2012.

Information  om fisket lämnas av kassör Roland Nilsson.  Vi har många nöjda fiskare från hela Sverige och övriga länder.

Bevakning kommer att  ske.Bryter man mot detta görs en anmälan till polismyndighet för civil rättslig åtgärd  samt ta egendom i beslag enligt 47 § fiskelagen.