Fiske

 

Fiskepriser för medlemmar och info

150kr per år om du är över 15 år. (50kr medlem + 100kr fiskekort).
Barn under 15 år, som kontaktat för gratis medlemskort, fiskar avgiftsfritt. Medlemskortet skall då uppvisas vid fiske.
När du löser medlemskort blir du fk-medlem i Vallsjärvs byaförening.
Fiskekortslösare kontaktar Jockfalls camping eller byaföreningen. (se nedan)
Svenska fiskare betalar hos Jockfalls camping eller med swish via byaföreningen.
Utländska fiskare kontaktar Jockfalls camping.

Övriga priser

Dygnskort: 100kr/dygn.

Fiskeregler

 • Alla som fiskar i Vallsjärvssjön skall ha fiskekort (med eller utan medlemskap i byaföreningen) och skall uppvisa det.
 • Den som bryter mot fiskereglerna kan bli nekad framtida fiske-och medlemskort.
 • Fiske utan fiskekort leder till anmälan till polismyndigheten för civilrättslig åtgärd, samt fiskespö kan beslagtas enligt 47$ fiskelagen.
 • Fiske sker enligt måttot husbehov. Rovfiske är förbjudet och det är förbjudet att fiska för vidareförsäljning.
 • Från 2019 gäller fiskekort på sjön för alla även bybor (norra och södra delen).
 • Du som är under 15 år och är medlem i Vallsjärvs byaförening har fisket som medlemsförmån mot uppvisandet av medlemskort. 
 • Allt fiske sker på egen risk. Vi rekommenderar alltid att använda flytväst och fiska på ett säkert sätt.

Försäljning av fiskekort

Fiskekort säljes av Jockfall Turist och konferens AB. Fiskekort säljes i kiosken. Kontakt: tfn. 070-2464152076-8328041 

Försäljning av fiskekort genom byaföreningen

Du kontaktar någon av nedanstående personer för utskrivet fiske/medlemskort:

 • Roland Nilsson 070-6482068
 • Fredrik Gustafsson tfn. 070-3335900, Bagarvägen 14 95632 Överkalix
 • Ingrid Gustafsson 070-2033060 eller 0926-62012. Adress: Vallsjärv Granudden 2 956 92 Överkalix. Ingrid bor i Vallsjärv, det går bra att besöka henne. (se skylt fiskekort östra byinfart. Följ vägen 1 km.)
 • Seija Eliasson tfn. 070-566 90 89 Ängsvägen 14, 95632 Överkalix.
 • Sture Eliasson tfn. 070-3469653, Ängsvägen 14, 95632 Överkalix,
 • Sandra Pettersson tfn. 072-2012339, Bagarvägen 14 95632 Överkalix

Banknummer för fiskekort

Vid kontakt med byaföreningen överför du medlem/och fiskekortssavgiften 150 kr via internetbank till Swedbank 82016-9047504221. Skriv namn och fk Valls.