Bli medlem

Så blir du medlem i Vallsjärvs byaförening

Avgiften är 50 kronor per år och medlem. Barn under 15 år betalar ingen avgift. Medlemsavgiften sätts in på konto 8201-6 904750 422-1 i Swedbank vår kassör Roland Nilsson, Järvstigen 2, 97453 Luleå. Du når Roland på mobil 070-648 2068.

Skriv ner namn och adress på dom som avgiften avser när ni skickar avgiften till Roland. När avgiften är registrerad så kommer medlemskort att skickas till dig, stadgar finns på hemsidan att läsa.

Information om Byaföreningen finns på en välkomststavla vid infarten till byn, mittemot första huset när du kommer in i byn. Ett riktigt konstverk som Seija Eliasson har målat.

Kolla på anslagstavlan där finns även information.

Löpande information hittar du även här på vår webbplats

Vid överföring på Swedbank från ditt konto till Vallsjärvs byaförening  skriv exakt lika 8201-6,904750422-1

Vid överföring från annan bank ex.Handelsbanken 82016 9047504221 då bör det funka.