Styrelse

Styrelse

Vallsjärvs byaförening bildades år 2007 och består av cirka 150 medlemmar. Föreningen är öppen för alla som har någon anknytning till byn.

Styrelse
Seija Eliasson, ordförande
Roland Nilsson, kassör
Fredrik Gustafsson, sekreterare
Sture Eliasson, ledamot
Sandra Pettersson, ledamot