Gårdar i byn

Gårdar i byn

Rätta gärna eventuella fel eller kom med kompletteringar till texten så att allt blir korrekt.

Läbes (A)
Hugos (B)
Hugos (C)

GÅRDAR I BYN (Bokstaven eller siffran vid gårdsnamnet refererar till plats på kartan)

Läbes (A)
Grundad av Lars Henrik Olsson (f 1880-10-24), gift med kusinen Lisa Jönsson (f 1883-11-10) från Tyckjärv. Huset togs senare över av sonen Yngve Olsson (f 1924-02-12) när hans far dog. Yngve var gift med Maja från Finland samt bror med Hugo. Huset ägs i dag av Yngve och Majas son Lars Olsson och tillhör Vallsjärv 2:2. Lars är tillika ensam ägare av Gammelgården i dag eftersom den ligger på 2:2 efter fastighetsreglering 1996.

Hugos (B)

Huset som var skola i byn i början av 1900-talet. Renoverades av Hugo Olsson (står på fastigheten) i början av 1940-talet när han gift sig med Linnea för att få eget boende när familjen växte. Huset har varit sommarstuga. Ägs idag av Karin Eliasson gift med Sven-Olof Eliasson och ägare Kjell-Robert Olsson.

Hugos (C)
Grundad av Hugo (f 1910-01-20), gift med Linnea Jakobsson från Jockfall. Huset ägs i dag av Kjell-Robert Olsson och Karin Eliasson. På fastigheten finns en sommarstuga som Karin, gift med Sven-Olof (Olle) Eliasson från Vallsjärv äger.

Nils-Erik (D)
Grundad av Nils-Erik Olsson, efternamnet senare ändrat till Olofsson (f 1874-12-23), först gift med Emma Larsdotter från Jockfall (1885-1916) i ett barnlöst äktenskap. Därefter omgift året efter med Emma Nilsson (f 1893-03-13) från Vallsjärv (Oadil). Släkten härstammar på faderns sida från Gammalgården och på moderns sida från At. Nuvarande ägare barnen till Börje Olofsson (f 1932 – 2009) som var gift med Sally.

Gammalgården (E) (eller ”Deräut” som de gamla sade).
Hemmanet grundat 1773 av Per Persson från Strömsund (f 1744-04-26) vilket är byns födelseår. Därefter ägdes gården av Mickel Persson Jerf från Jockfall (Kengis som byn hette då) som sålde till Per Hindricsson Kurk från Ängesån. Han överlämnade gården till sin son Johannes Persson som dör barnlös i Vallsjärv.1827 togs gården över av hans svåger Per (Petter) Olofsson (f 1802-03-09) från Mjölaskatan, gift med Brita Cajsa Catharina Jönsdotter (1807-06-08). Näste innehavare på gården var näst äldste sonen Olof Persson (f 1837-01-01) som tog över gammalgårdshemmanet. Olofs broder Jöns (f 1840-09-24) tog upp ett nybygge i Tyckjärv där han bosatte sig.

Efter Olof Persson tog äldste sonen Per-Olof (Per-Ålls) Olsson (f 1865-03-14) (d 1938-04-30) över gården, gift 1891-07-10 med Anna-Stina Jönsdotter (f1868-06-20). Dog i hemmet på grund av sjukdom. Omgift med Matilda (f ?) (kallades för Tilda). Per-Olof var bror med Nils-Erik och Lars Henrik i Vallsjärv.

Per-Olof och Anna-Stinas äktenskap blir barnlöst. Per-Olof sålde fastigheten till brodern Lars Henrik (Läb). Efter Per-Olof och Matildas död såldes det nyare bostadshuset till Martin Lundstig (huset är idag rivet). Det nyare huset låg på tomten Vallsjärv 2:8 som är en utstyckning ur 2:2. Det gamla ursprungshuset revs av ägarna Lars och Hugo Olsson på 70-talet. Fastigheten Vallsjärv 2:2 ägs av Lars Olsson, son till Yngve och Maja.

Bertil Olofsson (F)
Grundad av Bertil Olofsson (f 1919-12-19), gift med Gulli. Bertil är bror med Börje Olofsson. Släkten härstammar från Gammalgården.

Nöisti (G)
Grundad av Karl Oskar Jönsson, efternamnet ändras senare till Lundstig, (f 1895-05-20) gift med Hilma Teresia Gustafsson från Henrikberget, Jockfall. Idag ägs huset av barnen till Kalle och Hilma. Släkten härstammar från Gammalgården. Hos Nöisti levde även Hilmas ogifta syster Matilda (Tilda).

Gårdsnamnet har en egen historia. Jöns Olsson från Gammalgården (bror till Per-Olof, Lars och Nils-Erik) hade först timrat sig en stuga på tomten. Enligt karta från 1905 var stugan belägen ungefär på samma ställe som nuvarande boningshus. Jöns gifte sig med Mitjil-Märta från Jock och flyttade dit där han dog 1907. Stugan hyrdes därefter av Oskar Brännvall från Hoppet som bosatte sig i Vallsjärv.

Bröderna Karl och Lars Erik Jönsson från Tyckjärv var drängar hos kusinen Per-Olof Olsson i Gammalgården. Av Per-Olof fick de var sin tomt i Vallsjärv. När Karl Jönsson (Lundstig) fick tomten gillades det inte av Per-Olofs yngre bror Lars (Läb) som tyckte att Per-Olof var för generös mot kusinerna. Därför flyttade han Jöns torp till Läbes där det står idag, (en liten timring bakom Maja Olssons hus).

Nuvarande gårdsnamnet kommer sig av detta. Nöisti (ursprungligen nöy stuo) är bondska och betyder ny stuga. Eftersom det redan fanns två andra som hette Karl i byn (Når-Käll och Käll) så fick Karl Jönsson namnet ”Karl i den nya stugan” eller Nöystuo-Käll / Nöisti-Käll som man sa på bondska.

Lärarbostaden och skolan (H)
Skolan byggdes 1949 och lärarbostaden 1958. Den siste läraren som bodde där var göteborgaren Klas-Göran Jönsson med hustrun Lilian samt barnen Viveka och Katarina. När skolan lades ned fungerade lärarbostaden som hyreslägenhet där Sven Eliasson och Fingal Brännvall bodde i var sin lägenhet. Fingal köpte sedan huset. När han dog 2007 såldes huset till Evald Wikman från Konibäcksudden norr om Jockfall som flyttade hem efter 40 år i Stockholm.  Nya ägare är idag Kimmo och Sari Kukkola från Ylitorneå i Finland.

Skolan ägs av Ulas Nihatzi från Stockholm.

Arvid (I)
Arvid Henriksson född år 1888-12-19 i byn Ullatti flyttade till Vallsjärv år 1924 tillsammans med sin dåvarande hustru Selma Olofsdotter Rokka (f 1888-01-15 dotter till grundaren av Björkhult). Det var meningen att han och hustrun skulle överta kronotorpet Björkhult men av okänd anledning blev det inte så. Han köpte istället en timring av (Innat Käll) = Karl Oskar Nilsson och timrade upp en lite stuga som fortfarande finns kvar på tomten. Gården kom att kallas (Läpp Arvid ) Lapp Arvid eftersom hustrun var av samesläkt. Hustrun avled ett par år efter flytten till Vallsjärv. Några år senare gifte Arvid om sig med Anna Jakobsson från Lillselet. Under sent 1940 tal blev Arvid lantbrevbärare och gården blev mera känd som Post Arvid. På 1950 talet flyttades även byns telefonstation till gården. Gården ägs nu av Astrid Jönsson och Håkan Jönsson ( Sigurd Håkan från Vals)  från Luleå .

Gunnar Lundstig (J)
Grundad av Gunnar Lundstig (f 1927) från Nöisti , som var gift med Elsa (f 1929) från Finland. Elsa är syster med Maja i Läbes. Släkten härstammar från Gammalgården.

Sigurd Jönsson (K)
Grundad 1947 av Sigurd Jönsson (f 1923-11-03, d 1975-11-20), gift med Frida Stefansson (f 1925-02-04 – d 2004-02-10) från Jockselet. Idag ägs huset av barnen Håkan, Tommy, Roger och Mikael. Släkten härstammar från Gammalgården. På gården finns två mindre stugor som vardera ägs av sönerna Tommy och Roger Jönsson.

Bäck (L)
Grundad 1923 av Lars Erik Jönsson (f 1892-12-09), gift med Jenny Hansdotter (f 1901-07-12) från Jockfall. Nuvarande ägare sonen Helge Jönsson (f 1936), gift med Anita från Pajala. Gårdnamnet kommer sig av att det står uppe på backen (opa bäcko på bondska). Släkten härstammar från Gammalgården.

Alvar Villberg (M)
Grundad av Alvar Villberg från Vallsjärv (Grangärdet), gift med Aina Nilsson från Vallsjärv (Källes). Släkten härstammar från At på moderns sida. Huset ägs idag av Mikael Jönsson från Vals.

At (N)
Hemmanet grundat 1802 när gammalgården delas i två hemman. Grundare är Nils Persson från Vallsjärv. Hemmanet är alltså Vallsjärvs näst äldsta hemman. När Nils dog barnlös övertog drängen och kusinen Henrik Larsson från Rödupp gården. At-hemmanet har sedan det övertogs av Henrik Larsson ägts i rakt nedstigande led av Nils Henrik Henriksson (f 1831-10-29), Johan Nilsson (f 1875-10-10), Artur Nilsson (f 1906-07-11), Sixten Nilsson (d 2009) samt nuvarande ägaren Lena Palmér (Sixtens dotter) med make Kenneth Palmér.

Gårdsnamnet kommer sig av att gården ligger bredvid Vallsjärvs första gård ”Gammalgården” (ati på bondska som alltså betyder bredvid).

Källes eller Innat (O)
Grundad av Karl Oskar Nilsson (f 1884-07-15) från At, gift med Selma Larsdotter (f 1890-01-22). Nuvarande ägare Nanna Bladfält som var gift med Karls son Artur Nilsson som bytte efternamn till Bladfält. Släkten härstammar från At.

Oadil (P)
Grundad av Lars Erik Nilsson från At, f 1862-02-15, gift med Sofia Margareta Forsberg från Ansvar, f 1866-01-09. Erik var halvbror till Karl Oskar Nilsson i Källes och Johan Nilsson i At, eftersom deras far Nils Henrik Henriksson hade gift om sig efter första fruns död. Erik byggde det timrade hus som finns på gården. Gården övertogs därefter av äldste sonen Lars Henrik, f 1896-05-09, gift med Anna från Jockselet. De byggde det brädfodrade huset. Idag ägs gården av barnen till Lars och Anna. Släkten härstammar från At.

Tilda (Q)
Grundad av Oskar Nilsson f 1898-02-04 och Kristina Matilda Larsson, f 1898-05-26 7 i Vallsjärv (At). Nuvarande ägare Martin Jönsson från Tyckjärv, gift med dottern i huset Lilly. På gården fanns också Matildas ogifta bror Karl Ludvig Larsson som var halt och därför kallades Hålt-Käll. Matilda och Karl Ludvig kommer från Jockselet (Bissi).
Oskar härstammade från Oadil och var syskon med Oadil Läb , Når-Käll och (Nils-Erik) Emma. Släkten härstammar från At på Lillys sida och från Gammalgården på Martins sida. I dag ägs det av Karl -Erik Jönsson och Lars – Inge Larsson från Vals båda bor i Luleå.

Når-Käll (R)
Grundad av Karl Edvin Nilsson (f 1901-07-25) från Vallsjärv (Oadil), gift med Svea. Gårdsnamnet kommer sig av att Karl bodde i norra änden av byn och behövde skiljas åt från de andra Karl (Källes och Nöisti-Käll). Nuvarande ägare sonen Gunnar Nilsson (f 1927) som bodde där innan familjen 1974 flyttade till Överkalix. Släkten härstammar från At.

Einars (S)
Grundad av Einar Nilsson (1913-09-09) från Vallsjärv (Källes), gift med Elvy från Finland. Släkten härstammar från At.

Bygget (T)
Byggt som bostad åt ogifta syskonen Ernst (f 1926), Sven (f 1923) och Ingegerd Nilsson (f 1919)  samt en syster Ingrid Nilsson som senare flyttade till Ansvar alla var från Källes. Ingegerd var gift en vecka med en man från Orrbyn vid namn Selberg innan hon flyttade tillbaks hem till Vallsjärv. Nuvarande ägare Bernt Nilsson från Oadil. Släkten härstammar från At.

Arne Villberg (U)
Grundad av Arne Villberg, gift med Helny. Först hyrde Arne och Helny den gamla skolan vid Tilda innan de byggde sig ett eget hus.

Arne Lundstig (V)
Grundad av Arne Lundstig (f 1931-07-11, d 2000-06-22), gift med Maj-Britt Nilsson (f 1935), båda två från Vallsjärv Arne från gården Nöisti och Maj-Britt från AT. Släkten härstammar från Gammalgården på Arnes sida och At på Maj-Britts sida.

Grangärdet (X)
Krontorp grundat 1923 av G Hjalmar Ekman. Kronotorpet övertogs sedan av Lars Villberg, gift med Signe från Jockselet. Torpet ärvdes sedan av sonen Arvid Villberg, gift med Gunnel Sköld från Lillselet, som sommarbostad. Gunnel äger torpet idag sedan Arvid dött.

Granudden eller Läs Henrik ( Y)

Lars-Henrik Johansson ( Läs-Henrik ) f.1889 i Beski. Son till Kajsa-Lena  Abrahamsdotter och Johan Petter  Johansson. Gift m.Matilda Nilsson-Oja  fr.Teurajärvi. Lars-Henrik och Matilda bodde först i Beski men flyttade sedan till Granudden med dottern Signe och modern  Kajsa-Lena.

Lars-Henrik  påbörjar byggandet av Granudden 1920.

I kyrkboken har Lars-Henrik titeln malmlastare när han flyttar till Vallsjärv och blir kronotorpare, varför man kan anta att han arbetat i Kiruna eller Gällivare.

Torpet togs senare över av dottern Signe (f 1920) och maken Gottfrid Gustavsson från Henrikbeget Jockfall. Gottfrid var bror med Hilma och Matilda hos Nöisti. Idag ägs torpet av Rolf Gustavsson, son till Gottfrid och Signe. För mer Historia se Fliken Byn bildas under Granudden eller Läs Henrik.

Granviken
Krontorp grundat 1921 av J A Larsson. Torpet lades ned efter några år. Torpet låg mellan Lars Willbergs och Lars Henrik Johanssons kronotorp.

Sandviken eller Äisak (Z)
Krontorp grundat 1925 av Viktor Isaksson från Storbäcken, gift med Signe. Nuvarande ägare George Gustafsson från Jockfall.

Björkhult eller Vestatil (syns ej på kartan)
Krontorp grundat 1907 av samen J V Olofsson-Rokka. Sven  Eliasson från Nybyn (1904-1982) och Alma Vikman från Lanasuoando (1911-1951)  gifte sig 1934 och flyttade  till Valls 1936. Samma år övertog (sannolikt arrenderade) de
skogstorpet Björkhult. De fick 7 barn födda mellan 1936 och 1951. Modern dog när yngsta barnet Jan-Evert var 9 månader gammal. Sven fick  ensam ta hand om allt ansvar för familjen. 1971 hyrde Harry och Siv Johansson torpet av Domänverket och fram till 1992 då de köpte det. Harry kommer från Kalix. Siv är dotter till Alvar och Aina Willberg från Vallsjärv.

Bäski (uttalas Beski – syns ej på kartan)

BESKI

I sjöns norra del grundades på 1840-talet ett fristående hemman som fick namn efter hustrun. Abraham Eliasson (f 1813-05-06), gift med Lena Kajsa Bäski från Jock (f 1821-08-30) grundade Vallsjärvs tredje hemman som än idag kallas för Beski.

Gården övertogs av sonen Erik Abraham Abrahamsson (f 1855-10-12), gift med Sofia Olofsdotter Jerf, (f 1852-12-22) från Jock. Son till nybyggaren. Övertar gården. Barn: Johanna-Sofia f.1879, Maria-Kajsa f. 1883, Karl-Edvin f.1888.

Mer historia se Fliken Byn bildas under namnet  BESKI.
Tikkträsk (idag Tyckjärv)

Nr 1
Grundad 1867 av Jöns Persson från Vallsjärv (f 1840-09-24), gift med Johanna Lovisa Johansdotter Ek (f 1850-04-29 i Ytterstråkan). Därefter övertogs gården av sonen Johan Petter Jönsson (f 1876), gift med Lisa Greta Nilsdotter (f 1878). Gården brann år 1900 ner till grunden i en mycket svår eldsvåda. Efter Johans död gifte Lisa om sig med Johans yngre bror Nils Henrik Jönsson (f 1890). Därefter övertogs gården av deras son Nils Verner Jönsson (f 1916). Fram till 2008 bodde sonen Per-Olof Jönsson (f 1952 – d 2008), i huset som idag ägs av brodern Bo Jönsson. Släkten härstammar från Gammalgården.

Nr 2
Grundad av syskonen Selma (f 1911-10-23) och Teofil Jönsson (f 1920). Nuvarande ägare Jan-Erik Jönsson (f 1949), son till Verner och Klara. Släkten härstammar från Gammalgården.

Nr 3
Grundad av Johan Fritjof Jönsson (f 1905-05-28), gift med Ester. Släkten härstammar från Gammalgården. Dessutom finns en sommarstuga på tomten.